කුඩයක් ඕනෙමද කෙල්ලේ හදිස්සියට තෙමෙන්නට(18+)

සීතල සුලගේ ඇවිදින් මගේ හිත අවුස්සන

තෙමුණු කෙස් ටික විත් නිරුවත් පිට වෙලාගෙන

කොට ගවුමේ දිය බ්ංදු නිරුවත් දෙපාත් සිඹගෙන

වහල් කඩත් කෙටි වුනේ හොද වෙලාවට

කිටි කිටියේ හිරවූණු තුන් හතර දෙනාටම

හිරිපොදත් ගැවුවේ මගේ සිතේ හිරි කැඩෙන්නට

ගෑවි නොගෑවී ගෑවෙන ඔය සුරත

අල්ලනමයි හිතෙන්නේ කෙල්ලේ ඉවසුවනම් ඇති දැන් හොදටම

හරි වැස්සක් නොවැ වහින්නෙ හිතුවෙවත් නැති කල

කියා විමසුවේ නූබමයි මන් හිටියේ බොරු වැදගත් කමට

ගෑවි නොගෑවි අතිනුත් ගසමින් සිනාසෙන

නුඹ නම් හරි ලස්සනයි කෙල්ලේ මත් වී මන් දැන් හොදටම


වැසි බිංදු පිටතේ දග කර මවන රේඛා වල

එහා මෙහා යන මගේ සිතටත් නිම් නොමැත

පිරුණු පුන් කලසේ කීරි ගස්වන පිරුණූ බව

තුල දග කරන්නමයි සිතෙන්නේ ඒකත් ඇති බන් හොදටම

සොදුරු නුඹෙ මුහුණටමයි වහින වැස්සෙනුත් කරදර

දිය බිංදුත් සොයන්නේ සුන්දර තිසරු සුව

ගොළු වී බැලෙන ඒ සුන්දර දසුන

මා බලනා බව දකින නුඹටත් සිනාගියේ ඇයිද??

වැස්සත් පෑයුවා පොදකින් තාමත් තෙමෙනවා පාර

කුඩයකුත්  ළග නෑලු එනමුත් නුඹත් ආසයිලු  වැස්සේ යන්ට

ලයිෂනුත් ඇතිලු එනමුත් බයලු නුඹ ලෙඩ වෙයිලු

එහෙමැයි කියා කුඩයකුත් ඕනෑමද කෙල්ලෙ හදිස්සියකට තෙමෙන්නට

-රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා-

RomanthikaRasthiyadukaraya/facebook

සැ.යු- එහෙමැයි කියලා 18- බැලුවත් කිසිම අවුලක් නෑ

About රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

නන්නත්තාර වුණු රස්තියාදුකාරයෙකුග් සටහන්
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s